AHD Maharashtra Hall Ticket 2023: महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभाग भरती हॉल टिकिट 2023

AHD Maharashtra Hall Ticket 2023

AHD Maharashtra Admit Card 2023 AHD Maharashtra Hall Ticket 2023 : नमस्कार महाराष्ट्र शासन पशुसंवर्धन विभागामध्ये “पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लघुलेखक (उच्च श्रेणी), लघुलेखक (निम्न श्रेणी), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिकी (गट-क), बाष्पक परिचर (गट-क)” या पदाच्या 446 जागांची भरतीचे प्रवेश पत्र उपलब्ध झालेले आहे. ज्या उमेदवाराने या भरती साठी अर्ज केला असेल त्यांनी आपले Hall … Read more