शिपाई भरती 2023: महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना विभागामध्ये भरती; पात्रता 10 वी पास वेतन रु 47,000 I Peon Bharti Maharashtra 2023 Pdf

Peon Bharti Maharashtra 2023 Pdf

Peon Bharti Maharashtra 2023 Pdf Peon Bharti Maharashtra 2023 Pdf : महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना विभागामध्ये “शिपाई (गट-ड)” या पदाच्या भरतीची अधिसूचना यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे. एकूण 125 जागा भरणार आहेत. जे उमेदवार या भरतीसाठी पात्र आणि इच्छुक असतील त्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांसह दिलेल्या निर्देशानुसार या पदासाठी अर्ज करू शकता. अर्ज हा … Read more